نمایش 1–12 از 33 نتیجه

AC COB

تومان121,800 تومان

DIP

17 تومان6,300 تومان

Driver

تومان56,676 تومان

IC

691 تومان12,600 تومان

LED

63 تومان126,000 تومان

PCB

546 تومان14,700 تومان
Cool
NW
Warm

PCB+LED

تومان31,500 تومان

SMD

17 تومان210 تومان

درايورCC_PF0.5_DC42-90V&0.3A_18w_مدلYellow (مهسا15w)

درايورCC_PF0.92_DC24-49V&0.55A_20w_مدلKED (مهسا30)

درايورCC_PF0.92_DC24-49V&0.85A_30w_مدلKED (مهسا30)

درايورCC_PF0.93_DC28-42V&0.6A_24w_مدلLead (مهسا30)

280,760 تومان