مشاهده همه 10 نتیجه

Warm

رخشان- هالوژن توکار Q13.8متحرک COB14w

180,000 تومان
Cool
Warm

رخشان- هالوژن توکار Q14.5متحرک COB10w

138,000 تومان
Cool
Warm

رخشان- هالوژن توکار Q19.6متحرک COB18w

224,000 تومان
Cool
Warm

رخشان- هالوژن توکار Qمتحرک COB5w

71,000 تومان

مدل رخشان – چراغ تونلی ضد آب با لامپ

82,800 تومان
Cool
Warm

مدل رخشان- لامپ هالوژن روکار COB30w پایهE27

331,000 تومان
Cool
Warm

مدل رخشان- هالوژن توکار Q6.5متحرک SMD3w

42,000 تومان
Cool
Warm

مدل رخشان- هالوژن توکار Qثابت COB10w

110,000 تومان
Cool
Warm

مدل رخشان- هالوژن توکار Qمتحرک COB45w باPF0.96

607,000 تومان
Cool
Warm

مدل رخشان- هالوژن ویترنی COB30w

345,000 تومان