نمایش 1–12 از 14 نتیجه

درايورCC_PF0.5_DC42-90V&0.3A_18w_مدلYellow (مهسا15w)

درايورCC_PF0.92_DC24-49V&0.55A_20w_مدلKED (مهسا30)

درايورCC_PF0.92_DC24-49V&0.85A_30w_مدلKED (مهسا30)

درايورCC_PF0.93_DC28-42V&0.6A_24w_مدلLead (مهسا30)

280,760 تومان

درايورCC_PF0.95_DC30-40V&1A_40w_مدلEOXE (مهسا60)

552,000 تومان

درايورCC_PF0.95_DC40-55V&1A_50w_مدلLifud (مهسا120)

درايورCC_PF0.96_DC24-48V&1A_48w_مدلPAYA (مهسا60)

604,800 تومان

درايورCC_PF096_DC30-42V&0.3A_15w_مدلWhite (مهسا15w)

منبع تغذیه CV_12V&1.5A_18W

منبع تغذیه سوییچینگCV_12V&10A_120W مدلNEXT

70,000 تومان

منبع تغذیه سوییچینگCV_12V&1A_12W مدل P-031B

منبع تغذیه سوییچینگCV_12V&2A_24W مدلNEXT