کنسولگری ایران در کربلای معلی – وزارت امور خارجه (۱۳۹۲)

طراحی و ساخت و تامین کلیه پنل ها ودیگر چراغ های LED / SMD طبق سایز ،قاب  ورنگ مورد نظر معمار پروژه به شرح زیر :

۱۵W/30W/42W cOB Downlights ۱۸W Round Panels ۱۲mm,60W LED Panels
Rigid strip LED Lights              ۱۸W surface Mount Downlights ۱۲mm,40W LED Panels
Flexible strip LED Lights              ۱۸W Flush Mount Downlights ۸mm,34W LED Panels
تامین لامپهای روشنایی LED کنسولگری ایران در کربلا

تامین لامپهای روشنایی LED کنسولگری ایران در کربلا