تامین چراغ های پنل LED سالن مسافری پایانه مرزی شلمچه – خرمشهر (۱۳۸۵)

Round LED Panels 24W , 2400lm

LED Panels 54W , 660lm