بیمارستان بین الملللی و فوق تخصصی آرمان (۱۳۹۴)

  • تامین کلیه چراغ های مناسب  با فضاهای مختلف در بیمارستان به شرح ذیل:
  • پنل اتاق عمل ۴۰W , mm 9*595*595
  • پنل اتاق عمل ۱۸W, mm 8*595*959
  • پنل ۴۵W, mm 8*1195*295
  • پنل گرد با قطر ۶w, mm115
  • چراغ تونلی با یک عدد لامپ کامپکت ۱۸W
  • چراغ روشویی مستطیلی SMD 50*50 از نوع LED-7.2W-0.5M-24WDC-CIP40

 

تامین و نصب انواع لامپهای LED در بیمارستان آرمان

تامین و نصب انواع لامپهای LED در بیمارستان آرمان