پانورامای حماسه خرمشهر-شهرداری تهران(۱۳۹۴)

طراحی ، ساخت وتامین کلیه چراغ های LED/SMD طبق سایز، قاب و رنگ موردنظر معمار پروژه به شرح ذیل:

  • ۱۸W Round Panels
  • ۱۸W Surface Mount Downlights
  • ۱۸W Flush Mount Downlights
  • ۱۵W/30W/42W cOB Downhights
  • ۴۲W/COB Tracklights