باغ کتاب تهران با ۶۶۰۰۰ متر مربع زیر بنا – شهرداری  تهران (۱۳۹۳)

باز نگری طراحی و نظارت بر ساخت و تامین کلیه چراغ های  —-طبق سایز، قاب و رنگ مورد نظر معمار پروژه به شرح ذیل:

  • ۱۱۵۰*۱۰۵۰*۱۲mm, 90W LED Panels
  • ۱۲۰۰*۶۰۰*۱۲mm, 72W LED Panels
  • ۱۵W930W / 42W COB Tracklights
  • Flexible strip LED Lights
  • ۴۲W/100W COB Pendant
  • ۴۰W/60W Linear Pendant LED
تامین لامپهای LED باغ کتاب تهران

تامین لامپهای LED باغ کتاب تهران