بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیا (ص) (۱۳۹۱ تاکنون)

تامین کلیه چراغ های LED / SMD مورد نیاز پروژ های انجام شده در بیمارستان خاتم النبیا (ص) به شرح ذیل :

 • ساختمان اداری مالی
 • بخش فوریتهای پزشکی (Emergency Room)
 • ساختمان P.e.T Scan
 • فضای عمومی ساختمان اصلی
 • بخش UCC جدید
 • بخش زنان وزایمان
 • بخش شیرخوارگاه
 • بخش جراحی
 • دانشگاه علمی کاربردی بیمارستان خاتم الانبیا (ص) واقع در کامرانیه
 • بخش ۱۵

 

 

تامین لامپ LED بیمارستان خاتم الانبیا ص تهران

تامین لامپ LED بیمارستان خاتم الانبیا ص تهران